×

Notice

Please enter your DISQUS subdomain in order to use the 'DISQUS Comments for Joomla!' plugin. If you don't have a DISQUS account, register for one here

 Print 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 ОТ 18 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2013 Г. ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, ФИНАНСИРАЩИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ  от 25 Октомври 2013г.