Език

UCHI.BG - Вестникът на мислещите хора

текущи новини

ПУ „Паисий Хилендарски“ откри цялостно обновени университетски информационнен център и информационна мрежа

Сградата на УИМ е реновирана за 290 хил. лева, оборудването с модерна техника и софтуер е на стойност близо 1,5 млн. лева

Обновените си Университетски информационен център (УИЦ) и Университетска информационна мрежа (УИМ) официално откри днес Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“. Цялостният ремонт на сградата на центъра, намираща се в Ректората на ул. „Цар Асен“ №24, е на стойност 290 хил. лева. Те са осигурени от висшето училище, а оборудването с модерна техника и софтуер е с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез два проекта: „Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование“ и „Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)“.

Това обяви днес при старта на реновирания и модернизиран Университетски информационен център ректорът проф. д-р Запрян Козлуджов. Той подчерта, че УИЦ и УИМ са мозъчният тръст на университета. Екипът, който работи там, е млад и амбициозен, а това също е важно за успешната работа, каза още ректорът.

Благодарение на хората и непрекъснатото осъвременяване на техническата база за три години информационната инфраструктура на Пловдивския университет се разви неимоверно много и към момента сме водещ университет в страната по отношение на информационните технологии. Надявам да продължаваме така и занапред. Смятам, че не трябва да се жалят средства в тази посока, защото в настоящия век университетите нямат бъдеще, ако не развиват информационните си инфраструктури, каза проф. Козлуджов.

Сред новите придобивки на Университетския информационен център и Университетската информационна мрежа е отделна сграда, в която са разположени мощни нови сървъри, осигуряващи безпроблемната работа на сложната компютърна мрежа и на оптичните връзки между сградите. Тя отговаря на всички европейски изисквания, разполага и със специални агрегати и охлаждане.

Предстои да заработи софтуерна лаборатория, а към момента в Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“ на бул. „България“ работи и изключително модерна уебинарна зала.

Проф. д-р Запрян Козлуджов е ръководител на проекта „Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)“. Той подчерта, че с него ще се постигне координиране на цялостната управленска дейност в университета.

Ръководител на проекта „Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование“ е зам.-ректорът проф. дмн Георги Тотков. Той разказа по време на откриването на УИЦ и УИМ днес, че целта на проекта е ПУ „Паисий Хилендарски“ да се превърне в национален еталон за организация и провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование. Предстои осигуряване 300 електронни подписа за преподаватели от висшето училище, които ще имат достъп до електронната инфраструктура.

WEB: www.megacommunication.net

Пловдив, 24 ноември 2014 г.

Експерти от БЦП МСП ще споделят своя опит за прилагане на екодизайн в български фирми на международен симпозиум

Експерти от Бизнес центъра за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе ще вземат участие в заключителната международна конференция по проект “Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион“ - Danube PIE, която ще се проведе в рамките на двадесетия LCA Case Study Symposium, от 24 до 26 ноември в гр. Нови Сад, Сърбия.

Експертите по проекта ще имат възможност да представят добрите практики и успешните истории на фирмите, с които са работили, за използване на екодизайн в процеса на разработване на нови или подобряване на вече съществуващи продукти.

Всички желаещи фирми могат да се възползват от предлаганите екодизайн решения с австрийския специализиран софтуер ECODESIGN+ напълно безплатно до края на месец декември.

Повече информация за екодизайна и предлаганите услуги за фирмите може да научите от сайта на проект Danube PIE - http://www.bsc.smebg.net/danubepie/.

Основната цел на проект “Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион“ - Danube PIE е да повиши информираността на МСП от Дунавския регион по отношение на въпросите на екодизайна. Той се изпълнява от 6 центъра на мрежата Enterprise Europe Network. Водещ партньор е Щайнбайс Европа център (Щутгарт, Германия), а партньори са Камара за търговия, индустрия и земеделие (Тимишоара, Румъния), Бизнес център за подпомагане на МСП (Русе, България), Унгарска агенция за инвестиции и търговия (Будапеща, Унгария), Технологичен парк Вараждин (Вараждин, Хърватия) и Университет Нови Сад (Нови Сад, Сърбия). Проектът е финансиран от Европейската комисия (програма Конкурентоспособност и иновации - CIP) и съфинансиран от партньорите по проекта.

За контакти и допълнителна информация:

БЦП МСП - Русе

http://bsc.smebg.net/

http://enterprise-europe-network.smebg.net

19.11.2014

Международна конференция AGRO-START под надслов „Улесняване на иновациите и предприемачеството в секторите животновъдство и градинарство“ ще се проведе в Македония

Близо 120 бизнес подпомагащи организации, сред които и Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе, и фирми, които предоставят услуги за малките и средни предприятия (МСП) в икономическата зона на Югоизточна Европа, работещи в секторите животновъдство и градинарство, МСП, фермери, търговски камари, представителни лица от държавни институции, неправителствени организации и други публични и частни агенции, консултанти, синдикати, профсъюзи и други заинтересовани страни ще бъдат част от Международната конференция „Улесняване на иновациите и предприемачеството в секторите животновъдство и градинарство“, която ще се проведе на 20 ноември 2014 в х-л Епинал, в Битоля, БЮР Македония. Конференцията се организира от Федерация на фермерите в БЮР Македония и е международното закриващо събитие на проект АГРО-СТАРТ.

По време на събитието участниците ще имат възможността за осъществят контакти и да споделят опит при изпълнението на проект АГРО-СТАРТ, който има за цел повишаване конкурентоспособността на МСП и промотиране и улесняване на иновативното предприемачество, отговаряйки на необходимостта от специфична подпомагаща услуга за МСП в секторите животновъдство и градинарство, адаптирайки интегриран транснационален подход. Всички инструменти, разработи в рамките на проект АГРО-СТАРТ, също ще бъдат представени по време на конференцията.

Протоколът за подпомагащи услуги в ЮИЕ е един от основните резултати на проект АГРО-СТАРТ, инструмент, който да направлява бизнес подпомагащите организации за това как най-добре да предоставят услуги в подкрепа на МСП от целевите сектори с цел да се повиши тяхната конкурентоспособност. В допълнение към това, в рамките на проекта е създадена и база данни с доставчици на услуги, организирани са 2 електронни курса на обучение, изготвено е Ръководство с добри практики, както и инструмент за автодиагностика, уеб конструктор и е стартиран ЮИЕ виртуален панаир.

Проект „Транснационална мрежа за подпомагане на МСП в секторите животновъдство и градинарство - АГРО-СТАРТ” се изпълнява в рамките на Транснационална програма за сътрудничество - Югоизточна Европа и е с период на изпълнение две години от01/12/2012 до 30/11/2014. АГРО-СТАРТ се изпълнява в седем държави (Румъния, България, Гърция, Италия, Словения, Република Македония, Албания) от 12 организации - Национална федерация на труда - съюз за земеделие, храни, тютюн и свързаните области и услуги AGROSTAR, Румъния; Регионална агенция за развитие - Югоизточен регион, Румъния; Център за изследвания и технологии – Гърция/ Институт за изследвания и технологии - Тесалия, Гърция; Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе, България; Български икономически форум, България; Камара на земеделието и горите на Словения; Регионална федерация на фермерите – Пулия, Италия, E.R.F.C. (Европейска регионална рамка за сътрудничество), Гърция; Университет Молизе, Италия; Регион Молизе, Италия; Център за бизнес и парламентарен диалог, Албания.Проектът АГРО-СТАРТ се финансира от Европейския съюз в рамките на Транснационална програма за сътрудничество - Югоизточна Европа.

ВТОРО МЯСТО ЗА КРИСИЯ В ДЕТСКА ЕВРОВИЗИЯ!

препратка - standartnews.com

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 30 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН Издадена от 11.11.2014 г. Издадена от Министерството на образованието и науката Обн. ДВ. бр.93 от 11 Ноември 2014г.

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 ОТ 30 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В СПИСЪКА НА СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА И ПРИЕМАНЕ НА ФИНАНСОВИ ПРАВИЛА ЗА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ОБУЧЕНИЕТО НА ПЪТУВАЩИТЕ УЧЕНИЦИ ОТ СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА (ДВ, БР. 29 ОТ 2009 Г.)

Обн. ДВ. бр.92 от 7 Ноември 2014г.

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 346 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2014 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 221 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. В сила от 07.11.2014 г.

Обн. ДВ. бр.92 от 7 Ноември 2014г.

Семинар за успешните иновации в науката организира ПУ „Паисий Хилендарски“

Сред лекторите е и представител на Университета в Базел

Семинар на тема: „Принципи и подходи за успешни иновации в науката“ организира утре, 14 ноември, Технологичният център при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Форумът ще се проведе от 9:30 до 12:00 ч. в зала „КОМПАС“ на Ректората на ул. „Цар Асен“ №24.

В програмата са включени две лекции. Първата е на тема: „Изграждане на бранд при научни институции и неправителствени организации. Маркетинг на биотехнологиите, създаване на стойности за дългосрочна комуникация. Кормило на Еш” и ще бъде водена от преподавателя в Университета в Базел, Швейцария – Георги Илиев.

С темата „Любомъдрото и юродивото в духовните уроци на Отец Паисий Хилендарски и възрожденските преписвачи на „История славянобългарска“. Предай нататък!“ ще се включи доц. Д-р Мила Кръстева, а модератор ще бъде проф. д-р Илия Илиев.

Съорганизатор на семинара е гражданското дружество „Екотехнологии-21“ ДЗЗД, в което си сътрудничат ПУ „Паисий Хилендарски“ и „Аквахим“ АД.

Студентски семинар по преводаческо майсторство за четвърта поредна година в ПУ „Паисий Хилендарски“

Форумът събира бъдещи преводачи на прага на професионалната им кариера, тази година участват възпитаници на 7 родни и 3 чужди университета

Научно-практически семинар по преводаческо майсторство за студенти организира от 14 до 16 ноември Центърът за руски език и култура към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Студентският форум „Обучение на преводаческо майсторство“ за млади преводачи-русисти с участието на руски специалисти e уникален в академичната практика. За четвърта поредна година той събира млади бъдещи преводачи на прага на професионалната им кариера, разказа доц. д-р Надя Чернева от Катедра „Руска филология“ към Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.

В програмата на семинара са предвидени общи лекции, майсторски класове, две кръгли маси и практикум по превод, обединени в темите: „Изкуството на детайла и детайлът в изкуството“, „Езикът на киното“, „Езикът на художествената проза“, „Език и дипломация“, „Език и бизнес“.

Гости на форума са Екатерина Загорская, представител на фонд „Русский мир“, писателят Борис Евсеев, режисьорът и преподавател във ВГИК (Всероссийский государственный институт кинематографии) Олга Василиева, както и известните български преводачи Валентина Радинска и Венка Ризова.

В обучението ще участват студенти от седем български университета – СУ „Св. Климент Охридски“, ВСУ „Черноризец Храбър“, УНСС, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ШУ „Епископ Константин Преславски” и НБУ). За първи има и чуждестранни студенти. Те са от от университетите в Острава, Чехия, в Белград, Сърбия, и в Истанбул, Турция, обясни доц. Чернева.

Семинарът се провежда с подкрепата на Министерството на образованието и науката, Община Пловдив, Общинско предприятие „Старинен Пловдив“ и Руския културно-информационен център – София.

Официалното откриване ще бъде утре, 14 ноември, от 11:00 ч. в Заседателната зала на Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“, ет. 1, ул. „Цар Асен“ №24. Приветствия към участниците ще отправят Ректорът на ПУ „Паисий Хилендарски“ проф. д-р Запрян Козлуджов, деканът на Филологическия факултет доц. д-р Живко Иванов, представители на Община Пловдив, на посолството на Руската федерация и на Фонд „Руский мир“.

За повече информация:

Татяна Василева, управител на „Мега Комюникейшън” ЕООД

WEB: www.megacommunication.net

Пловдив, 13 ноември 2014 г.

Проект Гоерудио: за по-добро разбиране в процеса на обучение по науки в училищата

Автор: д-р Миглена Молхова, Зинев Арт Технологии ЕООД

Проект Гоерудио (543223-LLP-1-2013-1-LV-KA4-KA4MP) е подкрепен в рамките на програма Учене през целия живот (KA4 Разпространение и приложение в практиката на резултати и обмен на добри практки). В проекта участват 8 партньора от 7 различни европейски страни (България, Италия, Испания, Литва, Полша,Румъния, Словакия).

Обосновката на проекта се съдържа в идентифицираните и споделени от партньорите предизвикателства, с които образователните системи в техните страни и в Европа като цяло се сблъскват и които изискват обединени усилия с цел даване на решение на проблемите, свързани с:

• липсата на мотивация сред средношколци и ученици в професионални гимназии относно изучаване на научни теми и предмети, както и свързаните с това неудовлетворителни резултати, които те постигат по време на курса на своето обучение;

• липсата на капацитет от страна на учители и обучители да осъвременяват и модернизират своите обучителни методи с цел да насърчат интереса на техните ученици към научните предмети

Причините за тези проблеми очевидно са сложни и обхващат множество различни фактори, но партньорите по проекта вярват, че най-важните сред тях са свързани с факта, че твърде често учениците подхождат към научните теми пасивно, стремейки се по-скоро да запаметяват, отколкото да разбират.

Нито наизустяването на теорията по даден предмет, нито изобилието от информация биха гарантирали разбиране.

Необходимо да се обърне внимание и на начина, по който информацията бива преподавана. Учителите са принудени да се изправят пред сериозно предизвикателство, произтичащо от факта, че развитието на научните знания постоянно напредва и често съществува определена празнина между уроците и използваните обучителни материали и еволюцията в проучванията, което оказва демотивиращ ефект както върху учениците, така и върху предподавателите. Научните теми често са преподавани в училище посредством подход ориентиран към теорията, отнемащ по този начин интереса от страна на учениците, налагащ представата, че науките са трудни за възприемане и изискват огромни усилия за запаметяване на разнородна информация, вместо получаване на реално и ефективно разбиране по темите.

Същност на методиката за обучение Гоерудио

Гоерудио е методика за обучение, която се основава на включването на потребителите в нейното прилагане и развитие на преподавания предмет (физика, химия, математика, биология, обучение по науки).

Тя дава възможност на потребителя да си обясни сложни формули, физически закони и концепции, представени от учителите с прости и познати примери, които могат лесно да бъдат разбрани.

Методиката осигурява интернет базирано решение, чрез което потребителите (основно ученици) усъвършенстват концепциите и моделите в подкрепа на дадена тема. Чрез активно участие в процеса и използването на познати примери, обучаемите бързо да получат по-добро разбиране на основните принципи и процеси. Взаимодействието и комуникацията между потребителите помага да се развие общо разбиране на понятията и техните отношения към съответните закони на природните науки и математиката.

Методиката Гоерудио включва използването на „модели” – като под „модел” се разбира тълкуване на понятия или връзки, използвани в една теория, правило, инструкция или друго понятие чрез изразяването им посредством познати явления, което прави възприемането на концепцията по-лесно и интуитивно.

В България приложението на методиката Гоерудио е част от проекта.

Цели на пороекта

Проектът цели да създаде обучителна общност от учители и ученици от Европа, която да извърши общ анализ и оценка на темата относно как научните предмети да бъдат направени по-привлекателни за учениците, как да се насърчават и споделят учебни методи и средства, подобряващи способността на учащите сами да управляват процеса и как разширено да се прилагат в практиката най-ефективните проекти и опит, които са налични на европейско ниво. На портала на проекта - http://goerudio.pixel-online.org/ - освен базата данни с описания на практики на учители и ученици (описания на експерименти и на проблеми в обучението по науки) може да се намерят и представяния на обучителни ресурси и коментари на учители, даващи оценка за приложимостта и ефективността на тези ресурси. Достъпът до информацията, представена на портала, е свободен. С потребителско име и парола учители от България могат да коментират практиките и ресурсите на портала. За получаване на потребителско име и парола можете да се обърнете към българската организация партньор по проекта.

Партньор от България:

Зинев Арт Технологии ЕООД

www.zatbg.org; www.artsbg.net

Лице за контакти: Миглена Молхова

Тел./Факс: 02 4342244

Имейл: zinevart@gmail.com

Брокерско събитие EU FashionMatch 3.0 в Амстердам, Нидерландия 25-26.01.2015

Enterprise Europe Network към Бизнес Центъра за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе кани фирмите от сектор текстил и облекло да участват в третото брокерско събитие EU FashionMatch 3.0, което ще се проведе в рамките на международното модно изложение Modefabriek на 25-26.01.2015 по време на Mercedes-Benz седмица на модата в Амстердам, Нидерландия (http://www.fashionweek.nl/en).

След 2те успешни брокерски събития (януари и юли 2014), Enterprise Europe Network организира отново модно брокерско събитие, което да улесни създаването на нови бизнес контакти в модната индустрия и откриването на потенциални международни бизнес партньори. Двустранните срещи по време на EU FashionMatch 3.0 ще позволят на участниците да се срещнат с най-подходящите за тях партньори в предварително уговорени срещи. За първи път участниците могат да занесат и 3 изделия от своя колекция за демонстрация.

Участието в брокерското събитие EU FashionMatch 3.0 е безплатно. Всички участници имат право и на безплатен вход за модното изложение Modefabriek.

Всички MСП фирми могат да кандидатстват към ИАНМСП за покриване на разходите за транспорт и престой по време на специално организираната търговска мисия. ИАНМСП ще поеме разходите за по 1 участник от 15 фирми. Условията и документите, които трябва да бъдат подадени са публикувани на http://www.sme.government.bg/?p=25160! Краен срок за подаване на документи - 12.11.2014!

Фирмите, които не бъдат одобрени за финансиране или пропуснат крайния срок сами покриват разходите за транспорт и настаняване!

Крайният срок за записване за EU FashionMatch 3.0 е 19.01.2015, но ранната регистрация предоставя по-дълго време за промотиране.

Работен език на събитието: английски

Брокерските събития представляват срещи за търсене на бизнес партньори, стимулирани от Европейската комисия, чрез мрежата Enterprise Europe Network, най-голямата мрежа в подкрепа на бизнеса и иновациите в Европа.

Modefabriek е водещо иновационно търговско шоу за мода в региона Бенелюкс. Това е модно изложение с над 19,000 посетители-професионалисти от Нидерландия, Европа и отвъд океана, което показва над 600 бранда/ лейбъла. 22-то издание на седмица на модата Амстердам ще се проведе от 16 до 26 януари 2015 в Westergas в Амстердам и ще събере над 25,000 професионалисти и заинтересовани страни. Седмицата на модата е идеалната възможност за запознаване с модната сцена в Нидерландия и осъществяване на бизнес контакти.

За контакти, въпроси и регистрация:

Enterprise Europe Network – Русе, България

Лице за контакт: Екатерина Йорданова, тел: +359 82 821472

! Предвижда се 27 октомври да бъде неучебен ден за Габровска община

Допълнителна информация - МОН

Конференция на заинтересованите страни по приоритетна област 9 "Хора и умения" на Дунавската стратегия , Виена

Само в София се предлага добре платена работа

Свободните места в страната обикновено са за нискоквалифициран труд - препратка към в.к Сега

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2010 Г. ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА В ЗВЕНАТА ОТ СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА (ДВ, БР. 4 ОТ 2010 Г.)

В сила от 01.09.2014 г.

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.71 от 26 Август 2014г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2003 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

(ДВ, БР. 49 ОТ 2003 Г.)

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.51 от 20 Юни 2014г.

* * *

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 ОТ 18 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ ЗА ТРАНСПОРТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ ЗА 2014 Г. Обн. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г.

* * *

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ (ДВ, БР. 68 ОТ 1999 Г.) Обн. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г.

3 D

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2004 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ (ДВ, БР. 46 ОТ 2004 Г.) В сила от учебната 2014/2015 г. Издадена от Министерството на образованието и науката Обн. ДВ. бр.62 от 29 Юли 2014г.

Препатка в-к Сега: Училищните тоалетни се разминаха с ремонта * * *

Колежът по МТ & М въведе програми за дистанционно обучение с финансовата помощ на ЕС

Проектът по ОП „Развитие на човешките ресурси” предлага нови методи за преподаване и учене на студентите, както и усъвършенстване на професионалната компетентност на академичния и административен състав Колежът по мениджмънт, търговия и маркетинг приключи успешно изпълнението на проект за развитие на електронните форми на дистанционно обучение за преподаватели и студенти. Той е на стойност 415 662.96 лева и се изпълняваше с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

С разработването на мултимедийни учебни помагала за 20 учебни курса по проекта успяхме да въведем 2 специалности за дистанционна форма на обучение, заяви доц. д-р Ана Хубанова, Ръководител на проекта и Директор на висшето училище. Според нея основната полза от изпълнението на проекта е, че с развитието на новите форми за преподаване и учене се повишава конкурентоспособността на младите хора и професионалната им реализация на пазара на труда.

Проектът: „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София”, се изпълняваше от миналата година като в рамките му са обучени 800 студенти и 40 преподаватели и служители на висшето училище. Освен разработените програми за въвеждане на дистанционното обучение са оборудвани и 3 компютърни зали за провеждане на онлайн тестове и видео конферентни лекции в реално време.

С въвеждането на дистанционното обучение целим въвеждане на иновативни методи на преподаване и учене за привличане на нови студенти и подобряванене качеството на образованието и обслужване във висшето училище, подчерта доц. д-р Ана Хубанова на заключителната пресконференция по проекта.

София, 11 август 2014 г.

* * * * * * ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 ОТ 30 МАЙ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА (ДВ, БР. 71 ОТ 2010 Г.) В сила от учебната 2014/2015 година Обн. ДВ. бр.47 от 6 Юни 2014г. НАРЕДБА № 1 ОТ 23 МАЙ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩАТА И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА В сила от 03.06.2014 г. Издадена от Министерството на образованието и науката

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 ОТ 22 МАЙ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ЗА 2014 Г. Обн. ДВ. бр.45 от 30 Май 2014г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2003 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ (ДВ, БР. 40 ОТ 2003 Г.)

В сила от 28.06.2014 г.

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.44 от 27 Май 2014г.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФ. АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

Таксата за държавен вуз се повишава средно с 9% - препратка в-к Сега

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 ОТ 10 АПРИЛ 2014 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 - 2020 Г. В сила от 15.04.2014 г. Обн. ДВ. бр.34 от 15 Април 2014г.

За образованието от екс министър на МОН Даниел Вълчев

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКТОРАТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО (ДВ, БР. 61 ОТ 2003 Г.)

...". Навсякъде в текста думите "министъра на образованието, младежта и науката", "Министерството на образованието, младежта и науката" и "МОМН" се заменят съответно с "министъра на образованието и науката", "Министерството на образованието и науката" и "МОН"..."

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 ОТ 21 МАРТ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ЗА 2014 Г. ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 145-ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ В сила от 01.04.2014 г. Обн. ДВ. бр.30 от 1 Април 2014г.

* * *

НАРЕДБА № Н-3 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА МУЗЕИТЕ И ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ В НЕГО Издадена от Министерството на културата Обн. ДВ. бр.28 от 28 Март 2014г.

3 D

* * *

Нова книга за Левски

***

Има глобална криза на образованието

Весели празници

Препратка:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 ОТ 6 МАРТ 2014 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ (ДВ, БР. 44 ОТ 2000 Г.) В сила от 01.09.2014 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45 ОТ 6 МАРТ 2014 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ И СЪЗДАВАНЕ НА РОДОПСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР "НИКОЛАЙ ХАЙТОВ Обн. ДВ. бр.23 от 14 Март 2014г.

Препратка в-к Сега: Образователният министър спира реформата в училищата

Всеки ученик - с таблет : препратка

Професията учител ще става държавно регулирана професия : Препратка

***

В-к Труд:

Защо един взима 340 лв. на месец, а друг - 330 000 лв.

До 5 години матурите ще се провеждат онлайн

\