Език

текущи новини

В ПУ „Паисий Хилендарски“ стартира Националната научна конференция по физика

Мащабният форум е първият от този ранг през последните 38 години, 120 са участниците от страната, присъстват 10 чужди университета и институти

Повод за гордост е за нас, че първата за последните 38 години национална научна конференция по физика се провежда именно Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Това заяви при откриването на форума зам.-ректорът проф. д-р Невена Милева. Още по-значим е фактът, че предложението за провеждането при нас дойде от колегите ни от София, които ни гласуваха пълно доверие и ни повериха организацията, разказа още проф. Милева.

Тя пожела на присъстващите близо 120 учени от цялата страна ползотворна работа в рамките на провеждащата се в ПУ „Паисий Хилендарски“ от 10 до 12 октомври включително Националната научна конференция по физика. Приветствие към присъстващите отправи и зам.-кметът на Община Пловдив по дейност „Култура, образование, туризъм, иновации, развитие и европейски политики” Стефан Стоянов. Той сподели, че новите икономически възможност, който се разкриват пред Пловдив – особено от страна на инвеститори от автомобилната промишленост, ще изискват млади и подготвени кадри именно от Физическия факултет.

За нас огромно удоволствие и чест да бъдем домакини на толкова мащабна и обхващаща всички области на физиката национална научна конференция именно в годината, в която Пловдив бе избран за Европейска столица на културата през 2019 г., подчерта проф. д-р Теменежка Йовчева от Организационния комитет на конференцията. Тя припомни, че последното подобно събитие се е провело през далечната 1976 година. Идеята за настоящия форум се е родила след проведения през 2013 г. II-ри Конгрес на физиците, който е бил първото събитие от този ранг за последните 3 десетилетия – предходният е бил през 1983 г.

Последните 38 години Съюзът на физиците в България се подготвяше за това събитие, каза неговият председател акад. проф. дфн Александър Петров. Той прикани участниците отсега да се подготвят за следващото издание на конференцията през 2015 г.

Поздравителни адреси бяха изпратили министърът на образованието доц. Румяна Коларова и председателят на Държавната агенция по ядрено регулиране ст.н.с. д-р Лъчезар Костов. С приветствени обръщения към участниците се обърнаха лично председателят на Съюза на учените в България, клон Пловдив, проф. Симеон Васков Василев, деканът на Физическия факултет в ПУ „Паисий Хилендарски“ доц. д-р Желязка Райкова и деканът на Физическия факултет в СУ „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Александър Драйшу.

Един от бившите ректори на Пловдивския университет и изтъкнат учен физик проф. Никола Балабанов направи обзор на развитието на физиката в Пловдив през вековете, като особен акцен постави на периода от средата на 19 век – с отпечатването на първия учебник по физика на Найден Геров, до наши дни.

В рамките на Националната научна конференция ще бъдат представени актуални научни постижения от различни фундаментални и приложни области в седем физични направления. Участниците са изявени български учени, преподаватели и изследователи, които работят във водещи университетски и научно-изследователски лаборатории у нас и по света. Сред тях има лектори от почти всички университети в страната, в които има факултетите по физика или по природни науки, както и голяма част от институтите на БАН. Ще присъстват и преподаватели от Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец, Гимназия „П. К. Яворов”, Петрич и ЕГ „Пловдив“.

Свои представители са изпратили и Клиниката по нуклеарна медицина на УМБАЛ „Св. Марина“, Университетската болница „Царица Йоанна-ИСУЛ“, Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, Поделение „Електроразпределение“ на Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“ и КЦМ „Технолоджи“ ЕООД

Чуждестранните участници и гости са от 10 научноизследователски институции като Медицинско училище „Файнберг“, Северозападен университет, САЩ; Институти „Макс Планк“ – Институт за изследване на желязото – Дюселдорф, Германия; Обединен институт за ядрени изследвания, Дубна, Русия; Университет за приложни науки, гр. Резекне, Латвия; Дъблински университет, Ирландия; Казански национален изследователски технологичен университет, Казан, Русия.

Организаторите – Физическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ и Съюзът на физиците в България, очакват, че конференцията ще предложи подходяща благоприятна среда за обмен на ценни идеи между учените и възможност за създаване на трайни контакти, бъдещи партньорства и общи инициативи.

По време на тридневната научна програма ще бъдат представени над 100 доклада, поканени са 8 лектори, всеки от тях експерт в едно от седемте физични направления във фокус на форума. Секциите също са седем: „Фотонни и телекомуникационни технологии“, „Физика на кондензираната материя“, „Атомна и ядрена физика“, „Теоретична и математическа физика“, „Физика на Земята, атмосферата и Космоса. Океанология“, „Интердисциплинарна физика (Физика на храните, Медицинска физика и др.)“, „Електроника, информационни и образователни технологии“.

Допълнителна информация за конференцията може да се намери на сайта:

http://plovdiv2014.bgphysics.eu/

В конференцията участват представители на следните институции:

УНИВЕРСИТЕТИ ОТ СТРАНАТА

1. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

2. Софийски университет „Св. Климент Охридски“

3. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

4. Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград

5. Технически университет-София

6. Технически университет - Габрово

7. Химикотехнологичен и металургичен университет, София

8. Университет по хранителни технологии, Пловдив

9. Медицински университет- Пловдив

10. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас

11. Висше военноморско училище „Н.Й.Вапцаров“, Варна

12. Висше транспортно училище „Т. Каблешков“, София

ИНСТИТУТИ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

1. Институт по физика на твърдото тяло

2. Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници

3. Институт по механика

4. Институт по електроника

5. Институт по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“

6. Централна лаборатория по приложна физика – гр. Пловдив

7. Институт по електрохимия и енергийни системи

8. Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

9. Национален институт по метеорология и хидрология

10. Национален институт по метеорология и хидрология – филиал Варна

11. Национален институт по геофизика, геодезия и география

12. Геологически институт

13. Институт за космически изследвания и технологии

14. Институт по обща и неорганична химия

15. Институт по физикохимия

16. Институт по полимери

17. Институт по физиология на растенията и генетика

18. Институт за изследване и развитие на храните – Пловдив, ССА

19. Институт по почвознание, аграрни технологии и растителна защита, ССА

СРЕДНИ УЧИЛИЩА 1. Езикова гимназия „Пловдив“, гр. Пловдив

2. Професионална гимназия по компютърни технологии и системи, гр. Правец

3. Гимназия „П. К. Яворов”, гр. Петрич

УЧАСТНИЦИ ОТ ЧУЖБИНА

1. Казански национален изследователски технологичен университет, Казан, Русия

2. Обединен институт за ядрени изследвания, Дубна, Русия

3. Медицинско училище „Файнберг“, Северозападен университет САЩ (Feinberg School of Medicine, Northwestern University)

4. Институти „Макс Планк“ – Институт за изследване на желязото, Дюселдорф, Германия (Max-Planck-Institut für Eisenforschung, Düsseldorf)

5. Университет за приложни науки, гр. Резекне, Латвия (Rēzeknes Augstskola)

6. Дъблински университет, Ирландия (University of Dublin)

7. Факултет по теоретична физика, Дъблински институт за напреднали изследвания, Ирландия

8. Институт по теоретична физика, Виенски технически университет, Авсрия

9. Санкт-Петербургски национален изследователски университет по информационни технологии, механика и оптика, Русия

10. Център за изследване на меката материя, Бангалор, Индия

ИНСТИТУЦИИ ОТ СТРАНАТА

1. Клиника по нуклеарна медицина, УМБАЛ „Св. Марина“, Варна

2. Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, София

3. Университетска болница „Царица Йоанна-ИСУЛ“, София

4. КЦМ „Технолоджи“ ЕООД

Трансграничен бизнес портал за малки и средни предприятия –Фирмен Фейсбук - www.smebp.net

Трансграничен електронен бизнес портал за малки и средни предприятия – Фирмен Фейсбук, би искал да съобщи, че всички български фирми имат възможност да кандидатстват по проект „Подкрепа за заетост“ по оперативна програма развитие на човешките ресурси.

До 26 септември 2014 г. бюрата по труда в цялата страна приемат заявки за разкриване на работни места от работодателите от реалния сектор. Заявките се събират във връзка с реализацията на проекта „Подкрепа за заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Целта на схемата „Подкрепа за заетост” е насърчаване на работодателите да осигурят заетост на регистрирани безработни. Приоритетно се включват най-уязвимите сред регистрираните безработни - младежи, хора над 50-годишна възраст, продължително безработни и представители на етническите малцинства.

Продължителността на субсидираната заетост по проекта е 6 месеца.

Проектът „E-business Pages – създаване на трансграничен електронен бизнес портал“, се финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013

Агенция за развитие на човешките ресурси

e-mail: smebp@smebg.net

Само в София се предлага добре платена работа

Свободните места в страната обикновено са за нискоквалифициран труд - препратка към в.к Сега

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2010 Г. ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА В ЗВЕНАТА ОТ СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА (ДВ, БР. 4 ОТ 2010 Г.)

В сила от 01.09.2014 г.

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.71 от 26 Август 2014г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2003 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

(ДВ, БР. 49 ОТ 2003 Г.)

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.51 от 20 Юни 2014г.

* * *

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 ОТ 18 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ ЗА ТРАНСПОРТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ ЗА 2014 Г. Обн. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г.

* * *

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ (ДВ, БР. 68 ОТ 1999 Г.) Обн. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г.

3 D

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2004 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ (ДВ, БР. 46 ОТ 2004 Г.) В сила от учебната 2014/2015 г. Издадена от Министерството на образованието и науката Обн. ДВ. бр.62 от 29 Юли 2014г.

***

Допълнителни изпити през септември за единични свободни места в някои специалности на Пловдивския университет

Кампанията за запълване на незаетите единични места в няколко специалности на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” продължава и през септември, съобщават от висшето училище. Оттам припомнят, че към момента са заети над 90% от местата за новата 2014/2015 г. За редовно обучение в бакалавърски и директни магистърски програми до края на август са записани 2683 нови студенти, а за задочно – 797. Броят съответства на 89% в редовна форма и на 94% – в задочна, спрямо планирания прием от 3862 места.

За свободните си позиции Физическият факултет ще провежда тест-събеседване по физика всеки работен ден от 9 до 16 часа в кабинет №214 в Ректората. Допълнителни изпити организира и Факултетът по математика и информатика на 2 и 9 септември от 10:00 ч. в Университетския информационен център (УИЦ) в северния двор на Ректората. В Химическия факултет предстоят допълнителни изпити – тест-събеседване по химия, всеки вторник и четвъртък от 10:00 до 14:00 ч. също в УИЦ.

На 9 септември от 10:00 до 13:00 ч. в кабинет №256А в Ректората ще се проведе тест-събеседване по история, за попълване на незаетите места във Философско-историческия факултет. Предстоят и изпитите по музика и изобразително изкуство в Педагогическия факултет на 20 септември от 9:00 часа в зала „Аполон”, Нова сграда на ПУ, бул. „България” № 236 – по музика, а на 29 септември от 10:00 ч. 103-а семинарна зала – по изобразително изкуство.

Филологическият факултет ще провежда изпити по български, английски, френски, немски, руски и новогръцки в периода от 1 септември до 3 октомври включително.

От 1 до 15 септември тестовите изпити по български език ще се провеждат всеки понеделник, сряда и петък от 10:00 ч. в 12-а семинарна зала, а след 15-и септември до 3 октомври включително – всеки работен ден, също от 10:00 часа в 12 с.з. По останалите езици – английски, френски, немски, руски и новогръцки, ще се провеждат изпити всяка сряда от 10:00 часа в 12 с.з. Продължителността на изпитите е 2 астрономически часа.

Все още има свободни места в елитната за страната специалност “Славянска филология”, която е поставила началото на университетското филологическо образование в България. Желаещите да кандидатстват за нея могат да го направят или с оценката от матурата по български език и литература или по чужд език – английски, френски, немски, руски, или с оценка от допълнителната кандидатстудентска сесия през септември.

“Славянска филология” е една от малкото директни магистърски програми в Пловдивския университет и се ръководи от екип специалисти с утвърден международен престиж. В курса на следване студентите изучават един основен славянски език по избор – чешки, полски, сръбски или хърватски, както и български език и литература, други езици по избор и интересни дисциплини като “Преводаческо ателие”, “Делово общуване”, “Културна антропология на славяните”. Освен това всеки студент има възможност да проведе част от обучението си в различни европейски университети.

Дипломата гарантира широко приложение в сферата на хуманитаристиката: завършилите могат да работят в европейските институции, в сферата на културата и туризма, да развиват преводаческа, издателска, журналистическа дейност, да бъдат учители по български език и литература или да продължат обучението със стипендия в докторантски програми с перспективата да се реализират като учени и университетски преподаватели. За повече информация: http://slavistica.slovo.uni-plovdiv.bg/ и e-mail: slavfil@uni-plovdiv.bg.)

Желаещите да участват в допълнителните изпити могат да подават кандидатстудентски документи всеки работен ден (без събота и неделя) от 9:00 до 12:00 часа и между 13:30 и 16:00 часа в Университетския информационен център (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24), стая №13. Информация за допълнителното класиране и прием е публикувана на сайта на Пловдивския университет на следния линк: https://uni-plovdiv.bg/pages/index/448/.

Новият випуск на ПУ „Паисий Хилендарски” ще бъде попълнен окончателно през септември, когато традиционно се провеждат редовните изпити по „Актьорско майсторство за драматичен театър” – в три кръга на 12, 13 и 14 септември, а класирането ще бъде един ден след обявяване на резултатите. ***

240 МСП участват в електронен курс на обучение за предприемачи от секторите животновъдство и градинарство

240 МСП от 7 държави (Румъния, България, Гърция, Италия, Словения, БЮР Македония и Албания) участват в електронен курс на обучение за предприемачи от секторите животновъдство и градинарство. Електронният обучителен курс е част от проект АГРО-СТАРТ и е изготвен от Университет Молизе, Италия. За да се осигури по-голямо участие в курса, той се предлага на всички езици на проектните партньори. Във всяка от участващите държави са избрани по 20 участника. Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе, като партньор по проект АГРО-СТАРТ, е избрал 20 предприемачи от своя регион, които да бъдат обучени.

Електронният курс на обучение е базиран на общ подход, който предоставя на предприемачите ноу-хау за това как най-добре да се възползват от възможностите, които им предлага икономическата зона на Югоизточна Европа и включва следните обучителни модули:

- Предприемачество в региона на ЮИЕ;

- Повишаване на осведомеността за иновации и технологии;

- Стратегии за по-добър достъп до пазара и откриване на нови пазарни възможности;

- Разработване на стратегии за интернационализация;

- Специфични предизвикателства по държави;

- Промени в потребителското поведение (модул по избор);

- Референции;

Електронният обучителен курс има теоретична част и оценка на наученото за всеки участник.

Благодарение на проект АГРО-СТАРТ фирмите от секторите животновъдство и градинарство ще могат да създадат и свой уебсайт чрез специално разработения уеб конструктор с ръководство към него, което ще им помогне да станат по-видими на пазара, а в следствие на това ще повишат и своята конкурентоспособност. Този инструмент е разработен от Confagricoltura Пулия – Регионална Федерация на фермерите в Пулия, Италия.

Чрез уеб конструктора предприемачите ще имат възможност да създадат свой собствен сайт лесно и безплатно. Ръководството към уеб конструктора е на английски език и на всички езици на партньорите, вкл. български. Уеб конструкторът ще бъде интегриран в сайта на проекта.

За повече информация, можете да посетите сайта на проект АГРО-СТАРТ:

http://www.agro-start-see.eu/

Enterprise Europe Network

БЦП МСП - Русе

* * * Препатка в-к Сега: Училищните тоалетни се разминаха с ремонта * * *

Колежът по МТ & М въведе програми за дистанционно обучение с финансовата помощ на ЕС

Проектът по ОП „Развитие на човешките ресурси” предлага нови методи за преподаване и учене на студентите, както и усъвършенстване на професионалната компетентност на академичния и административен състав Колежът по мениджмънт, търговия и маркетинг приключи успешно изпълнението на проект за развитие на електронните форми на дистанционно обучение за преподаватели и студенти. Той е на стойност 415 662.96 лева и се изпълняваше с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

С разработването на мултимедийни учебни помагала за 20 учебни курса по проекта успяхме да въведем 2 специалности за дистанционна форма на обучение, заяви доц. д-р Ана Хубанова, Ръководител на проекта и Директор на висшето училище. Според нея основната полза от изпълнението на проекта е, че с развитието на новите форми за преподаване и учене се повишава конкурентоспособността на младите хора и професионалната им реализация на пазара на труда.

Проектът: „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София”, се изпълняваше от миналата година като в рамките му са обучени 800 студенти и 40 преподаватели и служители на висшето училище. Освен разработените програми за въвеждане на дистанционното обучение са оборудвани и 3 компютърни зали за провеждане на онлайн тестове и видео конферентни лекции в реално време.

С въвеждането на дистанционното обучение целим въвеждане на иновативни методи на преподаване и учене за привличане на нови студенти и подобряванене качеството на образованието и обслужване във висшето училище, подчерта доц. д-р Ана Хубанова на заключителната пресконференция по проекта.

София, 11 август 2014 г.

* * * * * * ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 ОТ 30 МАЙ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА (ДВ, БР. 71 ОТ 2010 Г.) В сила от учебната 2014/2015 година Обн. ДВ. бр.47 от 6 Юни 2014г. НАРЕДБА № 1 ОТ 23 МАЙ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩАТА И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА В сила от 03.06.2014 г. Издадена от Министерството на образованието и науката

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 ОТ 22 МАЙ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ЗА 2014 Г. Обн. ДВ. бр.45 от 30 Май 2014г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2003 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ (ДВ, БР. 40 ОТ 2003 Г.)

В сила от 28.06.2014 г.

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.44 от 27 Май 2014г.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФ. АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

Таксата за държавен вуз се повишава средно с 9% - препратка в-к Сега

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 ОТ 10 АПРИЛ 2014 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 - 2020 Г. В сила от 15.04.2014 г. Обн. ДВ. бр.34 от 15 Април 2014г.

За образованието от екс министър на МОН Даниел Вълчев

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКТОРАТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО (ДВ, БР. 61 ОТ 2003 Г.)

...". Навсякъде в текста думите "министъра на образованието, младежта и науката", "Министерството на образованието, младежта и науката" и "МОМН" се заменят съответно с "министъра на образованието и науката", "Министерството на образованието и науката" и "МОН"..."

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 ОТ 21 МАРТ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ЗА 2014 Г. ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 145-ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ В сила от 01.04.2014 г. Обн. ДВ. бр.30 от 1 Април 2014г.

* * *

НАРЕДБА № Н-3 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА МУЗЕИТЕ И ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ В НЕГО Издадена от Министерството на културата Обн. ДВ. бр.28 от 28 Март 2014г.

3 D

* * *

Нова книга за Левски

***

Има глобална криза на образованието

Весели празници

Препратка:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 ОТ 6 МАРТ 2014 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ (ДВ, БР. 44 ОТ 2000 Г.) В сила от 01.09.2014 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45 ОТ 6 МАРТ 2014 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ И СЪЗДАВАНЕ НА РОДОПСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР "НИКОЛАЙ ХАЙТОВ Обн. ДВ. бр.23 от 14 Март 2014г.

Препратка в-к Сега: Образователният министър спира реформата в училищата

Всеки ученик - с таблет : препратка

Професията учител ще става държавно регулирана професия : Препратка

***

В-к Труд:

Защо един взима 340 лв. на месец, а друг - 330 000 лв.

До 5 години матурите ще се провеждат онлайн

\