Език

текущи новини

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 ОТ 10 АПРИЛ 2014 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 - 2020 Г. В сила от 15.04.2014 г. Обн. ДВ. бр.34 от 15 Април 2014г.

За образованието от екс министър на МОН Даниел Вълчев

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКТОРАТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО (ДВ, БР. 61 ОТ 2003 Г.)

...". Навсякъде в текста думите "министъра на образованието, младежта и науката", "Министерството на образованието, младежта и науката" и "МОМН" се заменят съответно с "министъра на образованието и науката", "Министерството на образованието и науката" и "МОН"..."

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 ОТ 21 МАРТ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ЗА 2014 Г. ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 145-ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ В сила от 01.04.2014 г. Обн. ДВ. бр.30 от 1 Април 2014г.

* * *

НАРЕДБА № Н-3 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА МУЗЕИТЕ И ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ В НЕГО Издадена от Министерството на културата Обн. ДВ. бр.28 от 28 Март 2014г.

* * *

Дискусия с Кристиан Вигенин в Пловдивския университет

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски” и Българският дипломатически институт организират утре, 16 април, от 15:00 ч. дискусия на тема „България в Европейския съюз: мобилност и възможности за младите хора” с Кристиан Вигенин, министър на външните работи на Република България.

Събитието ще се проведе в Аудитория 6 на Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“, ул. „Цар Асен“ №24.

Дискусията е част от кампанията на Дипломатическия институт „Гласувам, защото се интересувам“ с цел стимулиране на участието на младите хора в изборите за Европейски парламент през 2014 г.

За повече информация:

Татяна Василева, управител на „Мега Комюникейшън” ЕООД

WEB: www.megacommunication.net

Пловдив, 15 април 2014 г.

* * *

За TELUS International Europe

TELUS International Europe (известна до сега като CallPoint powered by TELUS) е многоезичен контактен център, който от 2004г насам предоставя висококачествени услуги за аутсорсинг на бизнес процеси. В компанията работят повече от 1200 служители на територията на 5 офиса в София, Пловдив (България), Букурещ и Крайова (Румъния). Компанията предоставя иновативно обслужване на клиенти по цял свят на повече от 30 езика.

TELUS International

TELUS International, доставчик на услуги за аутсорсинг на бизнес процеси и контактни центрове за клиенти в цял свят предоставя иновативно обслужване като винаги поставя клиента на първо място, чрез силата на екипната работа, комбинативното мислене и корпоративна култура. TELUS International е глобална дъщерна компания на TELUS, водеща канадска телекомуникационна компания с 7,5 млрд. eвро размер на годишните приходи и 13,3 млн. клиенти. В подкрепа на своята философия „Да даваме, там където живеем“ (To give where we live), компания TELUS и всички нейни служители, са предоставили повече от 198 млн. евро за благотворителност и за организации с нестопанска цел, както и са изработили доброволно повече от 4,8 млн. часа в подкрепа на местните общности, считано от 2000 г. досега.

За повече информация:

Татяна Василева, управител на „Мега Комюникейшън” ЕООД

WEB: www.megacommunication.net

Пловдив, 3 април 2014 г.

* * *

Нова книга за Левски

***

Има глобална криза на образованието

Весели празници

Препратка:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 ОТ 6 МАРТ 2014 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ (ДВ, БР. 44 ОТ 2000 Г.) В сила от 01.09.2014 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45 ОТ 6 МАРТ 2014 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ И СЪЗДАВАНЕ НА РОДОПСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР "НИКОЛАЙ ХАЙТОВ Обн. ДВ. бр.23 от 14 Март 2014г.

Препратка в-к Сега: Образователният министър спира реформата в училищата

Всеки ученик - с таблет : препратка

Професията учител ще става държавно регулирана професия : Препратка

***

В-к Труд:

Защо един взима 340 лв. на месец, а друг - 330 000 лв.

До 5 години матурите ще се провеждат онлайн

CrossTour 2014

24.04.2014

хотел Рига

Русе, България

Enterprise Europe Network към Бизнес Центъра за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе организира б2б CrossTour 2014, между фирми от туристическия и креативния сектор, което ще се проведе на 24.04.2014 в град Русе.

Брокерското събитие се организира за четвърти път и ще предостави отново възможност на професионалисти от туристическата и креативната индустрии да се срещнат лице в лице с потенциални партньори, да създадат нови бизнес контакти в сферата на туризма, да усъвършенстват маркетинга на нови продукти и да разработят съвместни такива с цел подобряване конкурентоспособността и иновациите в сферата на туризма. Въпреки че CrossTour 2014 отново поставя акцент върху промотирането на Дунавския регион и разработването на съвместни туристически продукти за тази не толкова известна дестинация, събитието е отворено за всички заинтересовани страни от туристическата и креативната индустрии.

Утвърденото вече ежегодно събитие е отлична платформа за създаване на бизнес партньорства между хотели, къщи за гости, туристически информационни центрове, тур оператори, туристически агенции, и мн. други. Сред първите вече заявили участие са и румънски фирми, а интерес е проявен и от тур оператори от други европейски държави.

Участието в бизнес срещите е безплатно. Крайният срок за записване е 07.04.2014, но ранната регистрация предоставя по-дълго време за промотиране.

Повече подробности и регистрация на уеб сайта на събитието: http://danubetournet.eu/crosstour2014 .

Брокерските събития представляват срещи за търсене на бизнес партньори, стимулирани от Европейската комисия, чрез мрежата Enterprise Europe Network, най-голяма мрежа в подкрепа на бизнеса и иновациите в Европа.

За контакти и въпроси:

Enterprise Europe Network – Русе, България

Лице за контакт: Екатерина Йорданова

тел: +359 82 821472

мейл: e.yordanova@smebg.net

enterprise-europe-network@smebg.net

\