Език

UCHI.BG - Вестникът на мислещите хора

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА

текущи новини

Учениците от ОУ "Пенчо Славейков" се включиха в проект за Пловдив
2015

2015 Учениците от І до V клас от ОУ "Пенчо Славейков" взеха участие в проекта "Пловдив - автентичен и вечен", който се реализира от Народно читалище "Димитър Благоев - 2008 г. - град Пловдив" по програма "Пловдив за младите". Малчуганите подреждаха пъзели с изображения на емблематични сгради и пейзажи от града ни, които трябваше да разпознаят. Целта на проекта е чрез игри и забавни занимания най-малките пловдивчани да опознаят родния си град и неговата история. 2015

"Невероятно преживяване беше работата с децата. Те бяха толкова развълувани и ентусиазирани" - коментира секретарят на читалището Вера Аврионова. - "Благодарим на учителите и на директора - г-жа Екатерина Делинова за съвместната ни работа, както и на Община Пловдив, която дава възможност подобни инициативи да бъдат реализирани."

Работата по проекта продължава до края на месец февруари, когато ще се проведе заключителна изложба.

30 януари 2015 г., гр. Пловдив

* * *

Препратка: Обявиха грипна епидемия в Бургас, учениците във ваканция до четвъртък * * *

2015

Модерен клуб по роботика отвори врати в МГ „Баба Тонка”

20.01.2015г.

2015 Клуб по роботика беше официално открит днес в МГ „Баба Тонка” – Русе. Той е уникален за страната с оборудването, с което разполага. То включва Arduino обучителни комплекти и Arduino роботи – 5 броя, Pololu m3pi роботи – 2бр., Lego Mindstorms ЕV3 – 6 разширени комплекта и други компоненти и инструменти.

2015 Клубът е резултат от съвместния проект на гимназията и Училищното настоятелство. За стартирането му са инвестирани близо 11 хил.лв. – 8 711 лв. от Настоятелството и 2 128 лв. от бюджета на училището. В клуба вече са записани 14 ученици от различни класове, които ще усъвършенстват уменията си по програмиране и дистанционно управление на роботи.

Официални гости на откриването днес бяха кметът на Община Русе Пламен Стоилов, началникът на РИО на МОН Димитър Райнов, зам.-ректорът на РУ „Ангел Кънчев” проф. д-р Михаил Илиев и Гаврил Ганчев – член на Обществения съвет към Фонд „Математика на бъдещето”. Сред присъстващите бяха и доц. Георги Христов и доц. Пламен Захариев от катедра „Телекомуникации” на РУ.

Събитието беше открито от директора на МГ „Баба Тонка” Митко Кунчев. Освен приветствие, председателят на Училищното настоятелство и зам.-кмет на Община Русе Наталия Кръстева поднесе дарение на училището - два лаптопа, два мултимедийни проектора и един настолен компютър. Предназначената за математиците техника бе връчена на Боряна Куюмджиева, главен учител по математика. Дарението е на стойност 4 577 лева, предоставени от фонд „Възпитаници на МГ” към Училищното настоятелство.

Вече записани в новооткрития клуба ученици направиха демонстрация с първите програмирани от тях роботи и дистанционното им управление.

Ръководител на Клуба по роботика е Донка Симеонова, старши учител по Информатика и Информационни технологии. Той е създаден, за да отговори на засиления интерес към роботиката сред учениците от МГ „Баба Тонка“. Чрез практическото приложение на знанията по физика, информационни и комуникационни технологии, математика и информатика, те ще развият и ще затвърдят уменията и компетенциите си в тази перспективна научно-техническа област.

Ог МГ планират, от извънкласна работа с групи ученици, да се премине към задължителен курс за всички ученици, като част от обучението по информационни технологии.

Работата в Клуба е предназначена за всички ученици от 5 до 12 клас на МГ “Баба Тонка“. Дейността му ще се развива в две направления. Първото е свързано с разработки на базата на платформите Arduino. Това направление е насочено към конструирането и програмирането на роботи за състезания от типа следене на линия, мини сумо и роботи за решаване на различни видове лабиринти. Ще се разработват и собствени проекти, свързани с Arduino и приложението му в човешкото ежедневие. Второто направление е свързано с програмиране на роботи Lego Mindstorms NXT.

Дейността на училищния клуб ще се координира с Клуба по роботика към РУ „Ангел Кънчев“ и в сътрудничество с Училище по роботика “Robopartans”.

Ще бъдат организирани участия на отбори от Клуба в различни състезания по роботика, които се провеждат в рамките на инициативи на Роболига България и на техническите университети. От МГ вече планират и организирането на Общинско състезание по роботика, в сътрудничество с други ученически отбори от Русе и страната.

Фонд "Математика на бъдещето"

****

Кабинет по криминалистика открива Юридическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“

Новата придобивка разполага с необходимите технически средства за вземане на отпечатъци и следи

Кабинет по криминалистика за практическа подготовка на студентите си открива утре, 9 януари, Юридическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в 54-а семинарна зала на Ректората. Това обяви деканът проф. д-р Дарина Зиновиева.

Залата ще изпълнява едновременно функцията на кабинет по криминалистика и на правна клиника. В кабинета ще се провеждат практическите занятия и семинари на студентите, които специализират в областта на проблематиката на защита на потребителите, с лектор гл.ас. д-р Димитър Деков. В новоборудваната зала ще се провежда и обучение по адвокатска защита по трудови дела, водено от гл.ас. д-р Теодора Филипова. Правната клиника ще осигурява консултация на граждани по правни въпроси.

Кабинетът по криминалистика е оборудван с необходимите технически средства за откриване и изземване на следи, за изготвяне на веществени доказателствени средства, както и за изследване на микроследи. За практическото обучение на студентите са осигурени компютри, плазмен телевизор и много нагледни материали. За повече информация:

„Мега Комюникейшън” ЕООД

WEB: www.megacommunication.net

Пловдив, 8 януари 2015 г.

Интерактивен открит урок по математика в ОУ „Любен Каравелов”

2015

19 декември 2014г.

В интерактивен открит урок по математика, първокласниците от ОУ „Любен Каравелов” демонстрираха усвоените през първия учебен срок знания в науката за цифрите. В своеобразната образователна игра с много ентусиазъм се включиха и техните родители.

За модерната форма на обучение в ОУ „Любен Каравелов” използват специално разработена софтуерна система Енвижън. Тя е създадена с цел да мотивира децата чрез работата със съвременни технологии и да улесни учителите. Стремежът е да се разрешат двата основни проблема в началното образование. Това са липсата на ресурси за оборудване на класните стаи и липсата на интерес към науката у децата.

Модерният софтуер дава възможност само с един компютър, един проектор и мишка за всяко дете (или по една на чин) уроците по математика да стигнат до най-малките по интересен и забавен начин под формата на игра. Чрез модерната система преподавателят проследява резултатите от работата на всяко дете в реално време и така всички ученици са ангажирани едновременно в образователния процес. Съвременната интерактивна обучителна форма осигурява визуален достъп на учениците до урока, а учителите имат възможност да управляват уроците, което предотвратява изчерпването на съдържанието им.

ОУ „Любен Каравелов” използва софтуерна система Енвижън от миналата учебна година. Прилагането й е стартирало в четвъртите класове. Тази година интерактивната форма се използва за първи път при най-малките в училището и дава отлични резултати. Тенденцията е от следваща година да стартира подобно интерактивно обучение и по други предмети, изучавани в първи клас, както и при учениците от пети и шести клас.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 372 ОТ 20 НОЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2014 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРУДА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА И НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЩИНСКИТЕ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

В сила от 28.11.2014 г. Обн. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г. Конкурс

Do the right mix – придвижвай се разумно!” и Академията за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ дават старт на конкурс за видео и снимка на тема споделено ползване на личния автомобил в градска среда. Конкурсът, който ще е активен от ноември’14 до февруари’15 година, е отворен за любители-фотографи и занимаващи се с кино, студенти или просто активни хора на възраст между 18 и 50 години, които имат какво да кажат по отношение на споделеното пътуване в градска среда в двете конкурсни категории - снимка или кратко видео.

* * *

НАРЕДБА № 3 ОТ 18 НОЕМВРИ 2014 Г. ЗА СЪХРАНЯВАНЕТО, ПОЛЗВАНЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ДОКУМЕНТИ ОТ БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД Издадена от Министерството на културата Обн. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г. * * *

Заключителна конференция по проект AGRO-START – Транснационална мрежа за подпомагане на МСП в секторите животновъдство и градинарство

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе, партньор по проект AGRO-START, кани всички заинтересовани страни за участие в Заключителната конференция с местни заинтересовани страни в секторите животновъдство и градинарство.

Конференцията ще се проведе на 12 декември 2014 в Русенски университет, Канев център (ул. "Студентска" № 8, ет. 2), гр. Русе.

Протоколът за подпомагащи услуги в ЮИЕ е един от основните резултати на проект AGRO-START, инструмент, който да направлява бизнес подпомагащите организации за това как най-добре да предоставят услуги в подкрепа на МСП от целевите сектори с цел да се повиши тяхната конкурентоспособност. В допълнение към това, в рамките на проекта е създадена и база данни с доставчици на услуги, организирани са 2 електронни курса на обучение, изготвено е Ръководство с добри практики, както и инструмент за автодиагностика, уеб конструктор и е стартиран ЮИЕ виртуален панаир.

Проект „Транснационална мрежа за подпомагане на МСП в секторите животновъдство и градинарство – AGRO-START” се финансира от Европейския съюз в рамките на Програма за транснационално сътрудничество - Югоизточна Европа и продължи две години – от 1 декември 2012 до 31 декември 2014. Той е насочен към бизнес подпомагащи организации, които предоставят услуги за МСП в секторите градинарство и животновъдство: бизнес асоциации, търговски камари, организации за насърчаване на търговията и други обществени и частни агенции, консултантски къщи, професионални съюзи, бизнес центрове, НПО, федерации на работници и работодатели и всички други заинтересовани страни, вкл. регионални публични власти и крайните бенефициенти – МСП и предприемачи от секторите животновъдство и градинарство.

Участието в срещата е безплатно, но изисква регистрация.

За повече информация относно темите на конференцията, както и за потвърждаване на участие: тел. 082 82 14 72 или е-мейл: bsc@smebg.net .

* * *

* * *

НАРЕДБА № 2 ОТ 13 НОЕМВРИ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

В сила от 01.01.2015 г.

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.96 от 21 Ноември 2014г.

"
* * *

ВТОРО МЯСТО ЗА КРИСИЯ В ДЕТСКА ЕВРОВИЗИЯ!

препратка - standartnews.com

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 30 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН Издадена от 11.11.2014 г. Издадена от Министерството на образованието и науката Обн. ДВ. бр.93 от 11 Ноември 2014г.

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 ОТ 30 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В СПИСЪКА НА СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА И ПРИЕМАНЕ НА ФИНАНСОВИ ПРАВИЛА ЗА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ОБУЧЕНИЕТО НА ПЪТУВАЩИТЕ УЧЕНИЦИ ОТ СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА (ДВ, БР. 29 ОТ 2009 Г.)

Обн. ДВ. бр.92 от 7 Ноември 2014г.

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 346 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2014 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 221 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. В сила от 07.11.2014 г.

Обн. ДВ. бр.92 от 7 Ноември 2014г.

Проект Гоерудио: за по-добро разбиране в процеса на обучение по науки в училищата

Автор: д-р Миглена Молхова, Зинев Арт Технологии ЕООД

Проект Гоерудио (543223-LLP-1-2013-1-LV-KA4-KA4MP) е подкрепен в рамките на програма Учене през целия живот (KA4 Разпространение и приложение в практиката на резултати и обмен на добри практки). В проекта участват 8 партньора от 7 различни европейски страни (България, Италия, Испания, Литва, Полша,Румъния, Словакия).

Обосновката на проекта се съдържа в идентифицираните и споделени от партньорите предизвикателства, с които образователните системи в техните страни и в Европа като цяло се сблъскват и които изискват обединени усилия с цел даване на решение на проблемите, свързани с:

• липсата на мотивация сред средношколци и ученици в професионални гимназии относно изучаване на научни теми и предмети, както и свързаните с това неудовлетворителни резултати, които те постигат по време на курса на своето обучение;

• липсата на капацитет от страна на учители и обучители да осъвременяват и модернизират своите обучителни методи с цел да насърчат интереса на техните ученици към научните предмети

Причините за тези проблеми очевидно са сложни и обхващат множество различни фактори, но партньорите по проекта вярват, че най-важните сред тях са свързани с факта, че твърде често учениците подхождат към научните теми пасивно, стремейки се по-скоро да запаметяват, отколкото да разбират.

Нито наизустяването на теорията по даден предмет, нито изобилието от информация биха гарантирали разбиране.

Необходимо да се обърне внимание и на начина, по който информацията бива преподавана. Учителите са принудени да се изправят пред сериозно предизвикателство, произтичащо от факта, че развитието на научните знания постоянно напредва и често съществува определена празнина между уроците и използваните обучителни материали и еволюцията в проучванията, което оказва демотивиращ ефект както върху учениците, така и върху предподавателите. Научните теми често са преподавани в училище посредством подход ориентиран към теорията, отнемащ по този начин интереса от страна на учениците, налагащ представата, че науките са трудни за възприемане и изискват огромни усилия за запаметяване на разнородна информация, вместо получаване на реално и ефективно разбиране по темите.

Същност на методиката за обучение Гоерудио

Гоерудио е методика за обучение, която се основава на включването на потребителите в нейното прилагане и развитие на преподавания предмет (физика, химия, математика, биология, обучение по науки).

Тя дава възможност на потребителя да си обясни сложни формули, физически закони и концепции, представени от учителите с прости и познати примери, които могат лесно да бъдат разбрани.

Методиката осигурява интернет базирано решение, чрез което потребителите (основно ученици) усъвършенстват концепциите и моделите в подкрепа на дадена тема. Чрез активно участие в процеса и използването на познати примери, обучаемите бързо да получат по-добро разбиране на основните принципи и процеси. Взаимодействието и комуникацията между потребителите помага да се развие общо разбиране на понятията и техните отношения към съответните закони на природните науки и математиката.

Методиката Гоерудио включва използването на „модели” – като под „модел” се разбира тълкуване на понятия или връзки, използвани в една теория, правило, инструкция или друго понятие чрез изразяването им посредством познати явления, което прави възприемането на концепцията по-лесно и интуитивно.

В България приложението на методиката Гоерудио е част от проекта.

Цели на пороекта

Проектът цели да създаде обучителна общност от учители и ученици от Европа, която да извърши общ анализ и оценка на темата относно как научните предмети да бъдат направени по-привлекателни за учениците, как да се насърчават и споделят учебни методи и средства, подобряващи способността на учащите сами да управляват процеса и как разширено да се прилагат в практиката най-ефективните проекти и опит, които са налични на европейско ниво. На портала на проекта - http://goerudio.pixel-online.org/ - освен базата данни с описания на практики на учители и ученици (описания на експерименти и на проблеми в обучението по науки) може да се намерят и представяния на обучителни ресурси и коментари на учители, даващи оценка за приложимостта и ефективността на тези ресурси. Достъпът до информацията, представена на портала, е свободен. С потребителско име и парола учители от България могат да коментират практиките и ресурсите на портала. За получаване на потребителско име и парола можете да се обърнете към българската организация партньор по проекта.

Партньор от България:

Зинев Арт Технологии ЕООД

www.zatbg.org; www.artsbg.net

Лице за контакти: Миглена Молхова

Тел./Факс: 02 4342244

Имейл: zinevart@gmail.com

Брокерско събитие EU FashionMatch 3.0 в Амстердам, Нидерландия 25-26.01.2015

Enterprise Europe Network към Бизнес Центъра за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе кани фирмите от сектор текстил и облекло да участват в третото брокерско събитие EU FashionMatch 3.0, което ще се проведе в рамките на международното модно изложение Modefabriek на 25-26.01.2015 по време на Mercedes-Benz седмица на модата в Амстердам, Нидерландия (http://www.fashionweek.nl/en).

След 2те успешни брокерски събития (януари и юли 2014), Enterprise Europe Network организира отново модно брокерско събитие, което да улесни създаването на нови бизнес контакти в модната индустрия и откриването на потенциални международни бизнес партньори. Двустранните срещи по време на EU FashionMatch 3.0 ще позволят на участниците да се срещнат с най-подходящите за тях партньори в предварително уговорени срещи. За първи път участниците могат да занесат и 3 изделия от своя колекция за демонстрация.

Участието в брокерското събитие EU FashionMatch 3.0 е безплатно. Всички участници имат право и на безплатен вход за модното изложение Modefabriek.

Всички MСП фирми могат да кандидатстват към ИАНМСП за покриване на разходите за транспорт и престой по време на специално организираната търговска мисия. ИАНМСП ще поеме разходите за по 1 участник от 15 фирми. Условията и документите, които трябва да бъдат подадени са публикувани на http://www.sme.government.bg/?p=25160! Краен срок за подаване на документи - 12.11.2014!

Фирмите, които не бъдат одобрени за финансиране или пропуснат крайния срок сами покриват разходите за транспорт и настаняване!

Крайният срок за записване за EU FashionMatch 3.0 е 19.01.2015, но ранната регистрация предоставя по-дълго време за промотиране.

Работен език на събитието: английски

Брокерските събития представляват срещи за търсене на бизнес партньори, стимулирани от Европейската комисия, чрез мрежата Enterprise Europe Network, най-голямата мрежа в подкрепа на бизнеса и иновациите в Европа.

Modefabriek е водещо иновационно търговско шоу за мода в региона Бенелюкс. Това е модно изложение с над 19,000 посетители-професионалисти от Нидерландия, Европа и отвъд океана, което показва над 600 бранда/ лейбъла. 22-то издание на седмица на модата Амстердам ще се проведе от 16 до 26 януари 2015 в Westergas в Амстердам и ще събере над 25,000 професионалисти и заинтересовани страни. Седмицата на модата е идеалната възможност за запознаване с модната сцена в Нидерландия и осъществяване на бизнес контакти.

За контакти, въпроси и регистрация:

Enterprise Europe Network – Русе, България

Лице за контакт: Екатерина Йорданова, тел: +359 82 821472

! Предвижда се 27 октомври да бъде неучебен ден за Габровска община

Допълнителна информация - МОН

Конференция на заинтересованите страни по приоритетна област 9 "Хора и умения" на Дунавската стратегия , Виена

Само в София се предлага добре платена работа

Свободните места в страната обикновено са за нискоквалифициран труд - препратка към в.к Сега

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2010 Г. ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА В ЗВЕНАТА ОТ СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА (ДВ, БР. 4 ОТ 2010 Г.)

В сила от 01.09.2014 г.

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.71 от 26 Август 2014г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2003 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

(ДВ, БР. 49 ОТ 2003 Г.)

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.51 от 20 Юни 2014г.

* * *

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 ОТ 18 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ ЗА ТРАНСПОРТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ ЗА 2014 Г. Обн. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г.

* * *

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ (ДВ, БР. 68 ОТ 1999 Г.) Обн. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г.

3 D

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2004 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ (ДВ, БР. 46 ОТ 2004 Г.) В сила от учебната 2014/2015 г. Издадена от Министерството на образованието и науката Обн. ДВ. бр.62 от 29 Юли 2014г.

Препатка в-к Сега: Училищните тоалетни се разминаха с ремонта * * *

Колежът по МТ & М въведе програми за дистанционно обучение с финансовата помощ на ЕС

Проектът по ОП „Развитие на човешките ресурси” предлага нови методи за преподаване и учене на студентите, както и усъвършенстване на професионалната компетентност на академичния и административен състав Колежът по мениджмънт, търговия и маркетинг приключи успешно изпълнението на проект за развитие на електронните форми на дистанционно обучение за преподаватели и студенти. Той е на стойност 415 662.96 лева и се изпълняваше с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

С разработването на мултимедийни учебни помагала за 20 учебни курса по проекта успяхме да въведем 2 специалности за дистанционна форма на обучение, заяви доц. д-р Ана Хубанова, Ръководител на проекта и Директор на висшето училище. Според нея основната полза от изпълнението на проекта е, че с развитието на новите форми за преподаване и учене се повишава конкурентоспособността на младите хора и професионалната им реализация на пазара на труда.

Проектът: „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София”, се изпълняваше от миналата година като в рамките му са обучени 800 студенти и 40 преподаватели и служители на висшето училище. Освен разработените програми за въвеждане на дистанционното обучение са оборудвани и 3 компютърни зали за провеждане на онлайн тестове и видео конферентни лекции в реално време.

С въвеждането на дистанционното обучение целим въвеждане на иновативни методи на преподаване и учене за привличане на нови студенти и подобряванене качеството на образованието и обслужване във висшето училище, подчерта доц. д-р Ана Хубанова на заключителната пресконференция по проекта.

София, 11 август 2014 г.

* * * * * * ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 ОТ 30 МАЙ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА (ДВ, БР. 71 ОТ 2010 Г.) В сила от учебната 2014/2015 година Обн. ДВ. бр.47 от 6 Юни 2014г. НАРЕДБА № 1 ОТ 23 МАЙ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩАТА И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА В сила от 03.06.2014 г. Издадена от Министерството на образованието и науката

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 ОТ 22 МАЙ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ЗА 2014 Г. Обн. ДВ. бр.45 от 30 Май 2014г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2003 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ (ДВ, БР. 40 ОТ 2003 Г.)

В сила от 28.06.2014 г.

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.44 от 27 Май 2014г.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФ. АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

Таксата за държавен вуз се повишава средно с 9% - препратка в-к Сега

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 ОТ 10 АПРИЛ 2014 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 - 2020 Г. В сила от 15.04.2014 г. Обн. ДВ. бр.34 от 15 Април 2014г.

За образованието от екс министър на МОН Даниел Вълчев

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКТОРАТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО (ДВ, БР. 61 ОТ 2003 Г.)

...". Навсякъде в текста думите "министъра на образованието, младежта и науката", "Министерството на образованието, младежта и науката" и "МОМН" се заменят съответно с "министъра на образованието и науката", "Министерството на образованието и науката" и "МОН"..."

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 ОТ 21 МАРТ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ЗА 2014 Г. ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 145-ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ В сила от 01.04.2014 г. Обн. ДВ. бр.30 от 1 Април 2014г.

* * *

НАРЕДБА № Н-3 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА МУЗЕИТЕ И ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ В НЕГО Издадена от Министерството на културата Обн. ДВ. бр.28 от 28 Март 2014г.

3 D

* * *

Нова книга за Левски

***

Има глобална криза на образованието

Весели празници

Препратка:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 ОТ 6 МАРТ 2014 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ (ДВ, БР. 44 ОТ 2000 Г.) В сила от 01.09.2014 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45 ОТ 6 МАРТ 2014 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ И СЪЗДАВАНЕ НА РОДОПСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР "НИКОЛАЙ ХАЙТОВ Обн. ДВ. бр.23 от 14 Март 2014г.

Препратка в-к Сега: Образователният министър спира реформата в училищата

Всеки ученик - с таблет : препратка

Професията учител ще става държавно регулирана професия : Препратка

***

В-к Труд:

Защо един взима 340 лв. на месец, а друг - 330 000 лв.

До 5 години матурите ще се провеждат онлайн

\