×

Notice

Please enter your DISQUS subdomain in order to use the 'DISQUS Comments for Joomla!' plugin. If you don't have a DISQUS account, register for one here

 Print 

ПУ „Паисий Хилендарски“ и Френският институт в България

организират съвместна конференция

 

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ и Френският институт в България организират утре, 20 ноември, Конференцията „Перформативното тяло: предмодерно, модерно, свръхмодерно“. Основни организатори от страна на висшето училище са Катедра „Социология и науки за човека“ към Философско-историческия факултет и Института за критически социални изследвания.

 

Конференцията е разделена на 4 сесии. Първата е посветена на темата „Перформативното тяло: границите на проблема“ и ще се проведе от 10:15 ч. до 11:15 ч. Тогава ще бъдат представени докладите „Обрязването като културен маркер“ на доц. д-р Мария Шнитер от ПУ „Паисий Хилендарски“ и „Представлението на органите – правото на търсене на човешката идентичност“ на Стоян Ставру, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ и Нов български университет.

 

В рамките на втората сесия – „Свръхмодерността: тяло и биовласт“, от 11:30 ч. до 13:00 ч. със свои разработки ще се представят доц. д-р Светлана Събева – ръководител на Катедра „Социология и науки за човека“ в ПУ, Момчил Христов от СУ и Ина Димитрова от ПУ.

 

Третата и четвъртата сесии – „Перформативното тяло“ и „Перформативното тяло, телесните перформативи“, са насрочени съответно за 14:00 – 15:00 ч. и 15:15 – 16:45 ч. С презентация на тема „Един екстремен спорт: бодибилдингът“ в събитието ще се включи Гийом Вале от Университета в Гренобъл. „Тяло и социални класи“ е заглавието на доклада на Лиляна Деянова от Софийския университет. Тодор Христов, също от СУ „Св. Клименат Охридски“, ще се представи с темата си „Практики на телесна диагноза на депресията“.

 

Преподавателят от катедрата домакин Деян Деянов ще участва с разработката си „Социоанализа, практическа логика, тяло“, а колегата му Милена Ташева ще представи темата „Тяло и перформативност“.

 

Институтът за критически социални изследвания е основан през 1991 г., а от 2000 г. е съвместно звено на ПУ „Паисий Хилендарски” и Фондация „Критика и хуманизъм”. Негови постоянни членове са 19 изследователи от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Софийския университет  „Св. Климент Охридски”, Нов български университет, Института за философски изследвания и Института по социология към БАН, както и трима специализанти.

 

Приоритетите в политиката на института са преодоляване на каноничните граници между социални и хуманитарни науки, баланс между фундаментална теория и емпирично изследване, единство на изследователски, образователни и издателски програми, обвързване на академизма с гражданско участие в критическата публичност. От създаването си Институтът за критически социални изследвания е осъществил над 50 изследователски, издателски и образователни проекта и е организирал над 30 конференции. За своите постижения през 1998 г. ИКСИ е номиниран за наградата „Хана Арент”, учредена от Фондация „Кьорбер“ и Института за науките за човека, Виена.

За повече информация:

Татяна Василева, управител на „Мега Комюникейшън” ЕООД

WEB:   www.megacommunication.net

 

Пловдив, 19 ноември 2013 г.